Trassel

Börjat trasla till sig en smula. I Sverige finns det ett nationalekonomiskt begrepp som kallas för offentliga investeringar men utomlands speciellt i England, Tyskland, Frankrike och USA arbetar man oftare med att bedöma mer konkreta och välnyanserade affärsutvecklingsideér. Där har man alltså satt i system att köpa företag på ett bräde som i princip är helt klara. En möjlighet som jag och några andra naturligtvis har tagit till vara på. Vi programmerade ett fotoredigeringsprogram med tillhörande app. Detta var ett par år sedan nu och det var rätt avancerat för den tiden med den typen av matematiskt komplicerade algoritmer för fadning med mera. Detta program skulle sedan ingå i ett paket tillsammans med andra multimediatjänster som vi inte dock inte var delaktiga i och säljas som abonnemang till slutkund. En investeringsfond i kalifornien gav oss tio mill på ett bräde med option på ytterligare trettio om ett visst antal kunder skulle köpa abonnemanget. En av oss hade bra kontakter på ett mediahus som vi hoppades dels skulle köpa ett antal lincenser själva samt marknadsföra programmet på retailmarknaden. Men tyvärr var intresset svalt och nu har invfonden skrivit till oss att vi måste återföra dem medel som överförts eftersom efterfrågan var betydligt lägre än vad dem hade räknat med. Dem menar vidare att vi hade kunnat göra mer för att övertyga våra potentiella kunder eftersom vi hade all nödvändig utrustning samt spetskompetens och kontanter för att kunna köpa nödvändiga kommunikatörer och säljare. Vi menar å andra sidan att hela detta händelseförloppet skedde utanför vår kontroll. På den punkten är dem väldigt bestämda. Dem säger att vi inte insåg vad som skulle kunna ske men vi, borde,  insett det. Jaja men det var roligt så länge det varade. Trist när det kärvar sig på detta sättet. Får hoppas mer på dem andra affärerna istället. Berörda parter ska ha en dragning på Mannheimers corporate finance avdelning på Norrlandsgatan nästa vecka. Vet precis hur dem kommer driva ansvarsbördan. Vi kommer målas ut som så pass mäktiga, kunniga och välinformerade gällande specifika personers överenskommelser inom vissa inflytelserika klientel att vi enkelt borde kunnat göra mer. Att vi så att säga medvetet har misskött och tömt bolaget på resurser.

Hoppas ändå det kommer bli en trevlig hearing med mycket italienska delikatesser från Östermalms saluhall i pausen och snygga juristtjejer så är ju inte dagen helt bortkastad i alla fall.